พัฒนาระบบบงานโดย นายพิชัย อนุวรรณ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สพ.นครพนม